Over Heuvel

Hier vindt u een (incompleet) overzicht van datgene wat er over Heuvel als persoon en zijn werk sinds zijn overlijden is gepubliceerd in boekvorm, (kranten- of tijdschrift) artikelen. Maar ook over allerlei activiteiten die rond zijn persoon en werk zijn georganiseerd.

Bronnen:

-        ‘H.W. Heuvel’, Letteroogst no 2 door H. Krosenbrink en uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 1994

-        ‘Heuvel hervonden’ , Derk Jansen, uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.

-        Website Delpher, waarop de inhoud van een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten is gedigitaliseerd. Hier vooral gebruik gemaakt van berichten in De Graafschap-Bode (bestaat niet meer), Het Vaderland (Tijdschrift voor Godsdienst en Politiek, bestaat ook niet meer, was soort Staatscourant), Telegraaf, Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant

-        Archief Heuvel (moet nog verder worden onderzocht)

We zijn nog steeds op zoek naar originele krantenartikelen, boekjes of verhalen over/van Heuvel. Mocht u wat ter beschikking willen stellen (om te digitaliseren) dan kunt u contact met ons opnemen via knop ‘Contact’.

jaar

titel

Soort/wie

opmerking

 

1926

Meester Heuvel herdacht

Gedenkbundel,  Lochem

Samengesteld door H.Boschma en H.Odink

 

1928

Meester Heuvel als folklorist

 

 

 

De Lebbenbrugge en Meester Heuvel

Artikel in programmaboekje van  Graafschapse  Folkoredag , 25 augustus

Schrijver?

 

 

 

 

 

Schrijver?

 

1964

Herdenking Heuvel’s 100e geboortedag in Laren

 

 

 

Heuvelherdenking in Laren trok grote belangstelling

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting, 1964

 

Overijselse Courant, 7 augustus

Bijdragen van J.E. Koeslag en H.Odink en mr.H.J.Steenbergen

1972

De dialectschrijver Heuvel

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting, 1972

Bijdrage van H.Krosenbrink

 

Lees inhoud: pag 1, pag 2, pag 3, pag 4

1979

De humor in Meester Heuvel’s OAB en ‘Gedroogde Kruiden’ van Frits Reuter. Een vergelijking.

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting, 1979

Bijdrage van dr.W.H.N. Addink

 

Lees inhoud, pag 1, pag 2, pag 3

1985

Meester Heuvel

Lied over Heuvel

Verschenen op cd “Terug naor de Blauwhorst’ Van Gessel, Bergherdieck 2009

1994

H.W.Heuvel, 1864-1926

Deel 2 van serie ‘Letteroogst’

Uitgegeven door Staring Instituut/mr.H.J.Steenbergenstichting, Doetinchem 1994

2006

Hendrik Heuvel, een bijzonder mens

Gedenkboekje ter gelegenheid van herdenking van Heuvel’s 80e sterfdag

Gezamenlijke uitgave van Historische Vereniging Borculo, Meester H.W.Heuvelstichting en het Staring Instituut, Doetinchem 2006 Samenstelling Ben van Dijk en Stef Grit.

 

Op 13 mei was er een herdenkingsbijeenkomst in Borculo waar de bijdrage in boekje werden gebracht (behalve die van Derk Jansen), met daarna nog een borrel op de Lebbenbrugge, waar een tentoonstelling rond leven en werk van Heuvel was ingericht

2009

Heuvel hervonden

Boek, Derk Jansen

Uitgegeven door Staring Instituut en mr.H.J.Steenbergenstichting, Doetinchem 2009

 

In dit boek is de nooit eerder gepubliceerde tekst van ‘Wonderland der Ziel’ opgenomen

2013

Vorming studiekring Heuvel

 

Op initiatief van Derk Jansen, met als thuisbasis de Lebbenbrugge, Borculo. Op homepage van deze site vindt u meer over doel en wat van deze studiekring en haar leden


Lezing van initiatiefnemer studiekring Derk Jansen

2014

Tentoonstelling ‘Meester H.W.Heuvel, 150 jaar’ in Laren

Tentoonstelling in Kulturhus in Laren

Georganiseerd en samengesteld door de Larense Heuvelgroep m.m.v. het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem

 

Symposium rond Heuvel’s 150e geboortedag

Gelselaar, 4 oktober

Georganiseerd door studiekring Heuvel met lezingen, muziek en wandelroute (ganzen) in Gelselaar

 

Zie uitgebreide info (programma, lezingen e.d.) over dit symposium onder knop ‘symposium Gelselaar’)


Veel belangstelling voor symposium

 

Jaarboek Achterhoek&Liemers, 38

Jaarboek , uitgegeven door Mr.H.J.Steenbergenstichting, november 2014

De bijdragen van een aantal leden van de studiekring Heuvel, die ook tijdens het Heuvelsymposium zijn gebracht, zijn opgenomen in dit nummer van het Jaarboek, waarin, naast de Eerste Wereldoorlog, ook speciaal aandacht wordt besteed aan Meester Heuvel.
De artikelen zijn ook te vinden op deze site onder de knop ‘Artikelen’.

 

 

Meesterpad, een Heuvel wandelroute

Een wandelroute van een halve kilometer door Gelselaar, langs plekken die te maken hebben met het werk van en de persoon Heuvel

 

 

2017

In het voetspoor van meester Heuvel Boek, met artikelen over en van meester Heuvel. Geproduceerd door leden studiekring meester Heuvel en uitgegeven door Mr.H.J.Steenbergenstichting, november 2017 Na het georganiseerde symposium rond leven en werk van meester Heuvel in Gelselaar,2014 is dit boek een twee product van de studiekring. Vanuit een breed scala aan invalshoeken zoals bijvoorbeeld zijn gebruik van het dialect, zijn heimwee, zijn kijk op het katholicisme, zijn relatie met fotograaf Hoetinck of waar zijn filosofische wortels liggen. Maar ook met, letterlijk in zijn voetspoor, wandelingen door Gelselaar en Borculo in de tijd dat Heuvel daar leefde en werkte.