Heuvels werk

Heuvels werk

Dit overzicht (tabel 1) van Heuvel’s werk dat tijdens zijn leven is gepubliceerd geeft een indruk van hoe werkzaam zijn leven is geweest, maar ook hoe breed zijn interesses en kennis rijkten. Naast zijn gezin en al zijn taken en functies, vond hij de tijd om een breed palet van thema’s en onderwerpen te onderzoeken en te beschrijven.
Na zijn dood verschenen er nog heel wat van zijn artikelen, soms in boekvorm, en natuurlijk een van zijn meest bekende werk ‘Het Oud-Achterhoeksch Boerenleven’. Een (incompleet) overzicht vindt u in de tweede tabel.

Bronnen:

-        ‘H.W. Heuvel’, Letteroogst no 2 door H. Krosenbrink en uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 1994

-        ‘Heuvel hervonden’ , Derk Jansen, uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.

-        Website Delpher, waarop de inhoud van een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten is gedigitaliseerd. Hier vooral gebruik gemaakt van berichten in De Graafschap-Bode (bestaat niet meer), Het Vaderland (Tijschrift voor Godsdienst en Politiek, bestaat ook niet meer, was soort Staatscourant), Telegraaf, Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant

-        Archief Heuvel (moet nog verder worden onderzocht)

We zijn nog steeds op zoek naar originele krantenartikelen, boekjes of verhalen over/van Heuvel. Mocht u wat ter beschikking willen stellen (om te digitaliseren) dan kunt u contact met ons opnemen via knop ‘Contact’.

 

Tabel 1. Gepubliceerd werk van Heuvel tijdens zijn leven

jaartal

titel

soort

Waar(in)

Opmerkingen

1888

Over de sterren

artikel

Lochemse Courant

 

1889

Boschcultuur

artikel

Lochemse Courant

 

1890

Larense Kermis

artikel

Lochemse Courant

 

1896

De wijde, wijde wereld

lesmethode

Aardrijkskundige schetsen voor de Volksschool, 3 dln W.J.Thieme, Zutphen

Is als Pdf beschikbaar. Toegankelijk Klik hier

1899

 

 

 

 

 

 

De Poëzie van het Schoolkind

lezing

Vergadering onderwijzers arrondissement Groenlo in Ruurlo


Graafschap Bode 14-10-1899

1900

De kinderen op het land

Onderwijskundig leesboekje

Een natuurlijke geschiedenis van het jaar, 2 dln, J.B. Wolters, Groningen

 

 

 

 

 

 

 

 


29-4-1900 Nieuwsblad van het Noorden

1901

Oud-Gelselaar

boekje

J.H. Scheen, Lochem

 

1903

Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek

boek

J.H. Scheen, Lochem

Er zijn nog aantal herdrukken van dit boekje geweest. De tweede druk nog bij Scheen, Lochem. In 1966 brengt Gijsbers En Van Loon. Arnhem, het uit als Facsimile/reprint, identiek aan de tweede druk uit 1903 (die weer gelijk is aan eerste). Ook daarvan verschijnt nog een tweede druk bij Gysbers & Van Loon, Arnhem, 1981

1906

Sprookjeselementen

artikel

Tijdschrift ‘Nieuw Leven’

Het cultuurblad voor Vlaanderen

1907

G.Velderman

artikel

Graafschap Bode

 

 

Kinderspelen in het Oosten van Gelderland en Overijssel

Artikel

Artikel 2

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’

C.L.Brinkman, Amsterdam, 1886, Vragen van den dag Stelde zich ten doel de moderne wetenschap aan het grote publiek uit te leggen en de blik op verre werelddelen te verbreden. De ondertitel van Vragen van den dag luidde: 'Populair tijdschrift op het gebied van staathuishoudkunde en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz'. Het tijdschrift stelde zich ten doel de moderne wetenschap te populariseren en voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Vragen van den dag bevatte ook veel reportages uit de overzeese gebiedsdelen. Drijvende kracht achter Vragen van den dag was hoofdredacteur en geograaf Hendrik Blink (1852-1931), die persoonlijk vele pagina's vulde over de meest uiteenlopende onderwerpen. De afleveringen bevatten artikelen over allerlei actuele en praktische zaken. In de eerste jaargang ging het bijvoorbeeld over de 'Invloed van jeneverdrinken op eetlust', de 'Voedingswaarde van paardenvleesch' en over een 'Middel tegen zwarte vliegen'. In de tweede jaargang boog men zich over de 'Bepaling van het oogenblik, dat een schaatsenrijder den eindpaal voorbij snelt'. In een speciale rubriek konden de lezers zelf hun 'Vragen van de dag' stellen. Het blad is daarom een uitstekende bron om te onderzoeken waarover men zich rond 1900 druk maakte. Vragen van den dag was een venster op de wereld. Het maandblad bevatte bijzonder veel reisverhalen over verre landen..

1909

Een vijand van Stad en Land

boekje

J.H. Scheen, Lochem

 

 

Volksgeloof en Volksleven


 

Advertentie in Nieuwe Rotterdamse Courant 7-10-1916

 

Boek

 

 

 

W.J. Thieme, Zutphen


 

Dit boek beleeft een herdruk, in nieuw jasje, bij Gijsbers & van Loon, Arnhem, 1978 als facsimile-herdruk van Thieme, Zutpgen, 1909

1911

Gezegend ouderhuis

(onder pseudoniem Joh. Patricius)

boekje

L. Hansma, Assen

Stukken hiervan zijn verschenen in ‘Letteroogst 2’ over Heuvel, H.Krosenbrink, Doetinchem 1994

1912

Een 60-jarige (over H.J. Krebbers)

artikel

Zutphense Courant

 

 

Ds. Kalckhof

artikel

Lochemse Courant

 

1913

Elizabeth Maria Post

boekje

J. Dusseau, Epe

 

 

Het Wonder

artikel

Tijdschrift ‘Opwaarts’

 

 

De Fransche tijd in den Achterhoek

artikel

Lochemse Courant

 

 

Neede voor 100 jaren

 

 

 

 

Kijkjes in de 18e eeuw (Borculo)

artikel

Lochemse Courant

 

 

Langs de Berkel

artikel

Tijdschrift ‘Eigen Haard’


 

Enter, een klompenmakersdorp

artikel

Tijdschrift ‘Eigen Haard’


 

De Fijnen

artikel

Tijdschrift ‘De Hervorming’

 

1914

Over Pinus Sylvestris

Artikel

Artikel 2

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’


 

Op het land (Schöppert)

artikel

Tijdschrift ‘Eigen Haard’

 

 

De Lebbenbrug

Artikel

artikel

Tijdschrijft ‘Op de Hoogte’


 

God in de Natuur

artikel

Tijdschrift ‘Opwaarts’

 

 

Altstätte

artikel

Tijdschrift ‘Eigen Haard’

 

1915

In en om Haaksbergen

artikel

Tijdschrift ‘Eigen Haard’

 

 

Bij ‘t Ooievaarsnest

artikel

Tijdschrift ‘Eigen Haard’

 

 

In de binnenlanden van Twente

artikel

Tijdschrift Áarde en haar Volken’

 

1916

De Sterrenhemel

artikel

Lochemse Courant

 

 

Bezwaren tegen de den geest der eeuw op taalgebied

Artikel

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’

Dit artikel is opgenomen in ‘Letteroogst 2’ over Heuvel, H.Krosenbrink, Doetinchem 1994

 

Gids voor de Berkelstreek

toeristengids

Misset, Doetinchem

 

 

Herinneringen aan Moeder

artikel

Tijdschrift ‘Licht en Liefde’

 

 

Zondagsvrede

artikel

Tijdschrift ‘Opwaarts’

 

1917

Gids voor Neede

toeristengids

VVV, Neede

 

1918

Gids voor Twente

toeristengids

Misset, Doetinchem

 

 

Daor is niks

artikel

Tijdschrift ‘Opwaarts’

 

 

Langs de Hierderbeek en aan het strand der Zuiderzee

Artikel

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’

 

1919

Borculo in de eerste helft van de 19e eeuw

artikel

Lochemse Courant

 

 

Uit Holten’s verleden

artikel

Lochemse Courant

 

 

Gids voor Opper- en Neder-Veluwe, 2 dln

toeristengids

Misset, Doetinchem

 

1919 - 1920

Twee merkwaardige Geerdink’s (1. De reiziger  2. De zendeling)

artikelen

Lochemse Courant

 

 

Willem Sluyter van Eibergen

boekje

Heinen, Eibergen

 

1920

De Vragender Kapel en omgeving

Artikel

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’

Later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ als ‘De Ruïne der Kapel van Vragender en haar omgeving’. Zie tabel 2.

 

Gids voor Eibergen en Groenlo

Toeristengids

Misset, Doetinchem

 

 

Uit het leven van den Graafschapschen adel

artikel

Lochemse Courant

 

1921

Licht over de Graven


 

Advertentie Nieuwe Rotterdamse Courant 30-12-1922

Boekje over ‘innige vroomheid’

Wink, Zaltbommel


1921

Jan Luyken

artikel

Tijdschrift ‘De Tijdspiegel’


Vaderland, 18-1-1921

1921 - 1922

Oud-Boerenleven in den Achterhoek

Vier verhalen

1.     Hein-Oom Artikel

2.     Een reizende Koek-bakker Artikel

3.     Van een oud huis en een millioenenerfenis Artikel

4.     Jan-Oom Artikel

Alle vier verhalen zijn later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ Zie tabel 2.

 

verhalen

Tijdschrift ‘Vragen van den dag’

  


Het Vaderland, 23-8-1921

1922

Achterhoeksche dichters

 

artikelen

Lochemse Courant

Over drie dichters

1.     Meester Haarman

2.     Jan ten Arve

3.     J.H. Dollekamp

1923

Wat ik zag en hoorde in het Duitsche Land

artikel

Lochemse Courant

 

 

Achterhoeksche menschen in Amerika

Artikel

Artikel 2 

 

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’

Later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ Zie tabel 2.

1924

Herinneringen aan Giethoorn

artikel

Lochemse Courant

 

 

Joh. Picardt

artikel

Lochemse Courant

 

 

De scheper van de Rutbeek

artikel

Lochemse Courant

 

 

Herinneringen aan Walcheren

artikel

Lochemse Courant

 

 

Dagboek van Jacob van Loo

artikel

Tubantia

 

1925

Een aantrekkelijk type van Achterhoeksche vroomheid (J.H. Kolkman)

Artikel

Artikel 2

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’


Het Vaderland, 5-2-1925

Later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ Zie tabel 2.

 

De Ramp van 10 Aug. 1925

artikel

Tijdschrift ‘De Branding’ Utrecht

 

 

De oude Hervormde kerk van Borculo

boekje

J.H. Scheen, Lochem

 

 

Wat de menschen van de Ramp vertellen

artikel

Lochemse Courant

 

  

Bij ons in het land der Saksers
Twee verhalen opgenomen

1. Hoe Meester van Wijngaarden zijn land zag

2.  Wat van Oud-Borculo door de Ramp verloren ging

 

boek

Ruys, Utrecht

 6-3-1926

 

1.     De Vlier

2.     De Kruudhof

3.     Meidag

4.     Allerzielen

5.     Sprookjes

6.     Middewinter

artikelen

Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’

 

 

Almanak voor den Achterhoek en het Schipbeekdal

artikel

Zonnewijzer (Tijdstroom??), Lochem

 

1925

 

 

 

Het Geheugen

lezing

Vergadering onderwijzers arrondissement Groenlo


Graafschap Bode 13-2-1925

1925

 

 

 

 

 

De Sterrenhemel

Lezing

Voor ‘Elck Wat Wils’


Graafschap-Bode 24-11-1925

 

Verscheidenheid van godsdienstig leven in de Achterhoek

Lezing

Woodbrookers Barchem


Nieuwe Rotterdamse Courant, 8-6-1925

 

Borculo en zijn omgeving

artikel

Feestgids voor het Groot Nationaal Muziekcon-cours

 

1926

Hans Christiaan Andersen

Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artikel

Tijdschrift ‘Vragen van den Dag’


Aankondiging in het Vaderland van bijdrage op Heuvel’s sterfdag 10-5-1926

 

Aan den Waterkant

artikel

Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’

 

 

Over het Volkslied

artikel

Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’

 

 

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

1.     Inleiding

2.     De Maanden

3.     Jaaroverzicht

4.     Het Ravennest

5.     De laatste Berkelschipper

6.     De Sprakels van Goor

7.     De laatste ooievaars in ‘t Berkeldal

artikelen

De Tijdstroom, Lochem

Het verhaal 5. Is later ook opgenomen in ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk’ Zie tabel 2.

 

 

Tabel 2. Postuum gepubliceerd werk van Heuvel

jaartal

titel

soort

Waar(in)

 

1927

Oud-Achterhoeksch Boerenleven, het heele jaar rond

 


Advertentie Graafschap-Bode van 7-1-1927

boek

Kluwer, Deventer, 1ste druk

 Dat dit boek zijn belangrijkste werk is, blijkt wel uit de vele herdrukken dat het heeft beleefd. Al een jaar na de eerste druk, moet er al een tweede druk (1928) ook bij Kluwer, verschijnen. Na de Tweede Wereldoorlog is het boek weer populair en wordt kort na elkaar twee keer herdrukt. Weer bij N.Kluwer, Deventer, 1946 3e druk en N.Kluwer, Deventer, 1947 4e druk. In de jaren zestig is het toe aan druk 5 en 6. Allebei weer bij N. Kluwer Deventer, 1965. 5e druk en 1967, 6e druk

In de jaren zeventig neemt Ankh-Hermes. Deventer, de 7e druk 1973 en 8e druk in 1978 voor haar rekening en een 9e druk in 1982. De laatste druk, tot nu, wordt uitgegeven door Uitgeverij Gherre. Gaanderen, 1991, 10e druk.

1927

 

 

 

 

Eerste nummer van ARCHIEF der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting

 

 


 

1.     De Zwaluw

2.     De Staringskapel

beschrijvingen

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

 

1928

Uit den Achterhoek, Schetsen van land en Volk.


Advertentie Graafschap-Bode 18-11-1930

verzamelwerk

Kluwer, Deventer, 1ste druk


Graafschap Bode 19-3-1929

 

 

Samenstelling H.Odink

 

1.     Meester Postel

2.     De Kamp bij Neede

beschrijvingen

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

 

1929

1.     De Lebbenbrugge

2.     De Vlier

Beschrijvingen

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

1.verscheen eerder in Tijdschrift ‘Op de Hoogte’ 1914

2.verscheen eerder in Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 1925

1930

1.     Van Neede naar de Markveldse watermolen

2.     Over het Volkslied

3.     Oudejaarsavond in de woonwagen

Verhalen en beschrijvingen

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

2.verscheen eerder in Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 1926

1931

1.     Oolde

2.     De Kruidhof

beschrijvingen

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

2.verscheen eerder in Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 1925

1932

Mijn heide- en dennenland

boekje

De Tijdstroom, Lochem


 

1.     In de Kooi

verhaal

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

 

1934

1.     Allerzielen

2.     Stropers

verhaal

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

1.verscheen eerder in Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 1925

1934

 

 

 

 

De geheimen van den ouden weg

verhaal

Archief 10 der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting, pag.294

 

Géén boek, lijkt me????

 

 

 

 


 

Graafschap Bode 8-1-1934

1935

1.     Een Wonderdokter

verhaal

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

 

1936

1.     Aan de Waterkant

beschrijving

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

1.verscheen eerder in Tijdschrift ‘De Blauwe Vaan’ 1926

1936

1.     Naor de Wikster

verhaal

Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal

De Tijdstroom, Lochem

 

1948

Larens oude Pastorie

boekje

De Tijdstroom, Lochem

 

?

Hendrik Jan Krebbers

artikel

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting

Archief 2, pag.45

Idem ‘Een 60 jarige’ 1912??

?

Borculo in de eerste helft van de 19 eeuw

beschrijving

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting

Archief 3, pag.96

Eerder verschenen als artikel in de Lochemse Courant, 1919

?

Het honderdjarig bestaan van het leesgezelschap Borculo

beschrijving

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting

Archief 4, pag.353

?

De dichter Jan ten Arve

Bespreking werk

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting

Archief 4, pag.253

Eerder verschenen als artikel ‘Achterhoeksche dichters’ in de Lochemse Courant, 1922

?

G.Velderman

beschouwing

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting

Archief 6, pag 137

Eerder verschenen als artikel in de Graafschap Bode, 1907

1969

De schoolmeesters te plattelande in vroeger tijd

 

 

 

beschouwing

Archief der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting

Archief 1969, pag.

1973

Nagelaten werk

verzamelwerk

Onder auspiciën van de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting

Twents-Gelderse Uitgeverij W.G.Witkam, Enschede

Samenstelling mr.B.J. Plegt


1975

Een biografie van dokter E.G. Huender te Laren

Biogra-fie

Archief 1975 der Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting


Lees inhoud, pag 1, pag 2, pag 3, pag 4, pag 5, pag 6, pag 7