Biografie Heuvel

Biografie van Hendrik Willem Heuvel

In deze puntsgewijze biografie worden de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Heuvel chronologisch op een rij gezet en waar mogelijk wordt er verwezen naar plaatsen in het werk van Heuvel waar deze datum en/of gebeurtenis een rol speelt. Ook belangrijke werken worden hierin (nog een keer) genoemd. Een overzicht van zijn werk vindt u onder de knop ‘Heuvel’s werk’.

Bronnen:

-        ‘H.W. Heuvel’, Letteroogst no 2 door H. Krosenbrink en uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 1994

-        ‘Heuvel hervonden’ , Derk Jansen, uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.

-        Website Delpher, waarop de inhoud van een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten is gedigitaliseerd. Hier vooral gebruik gemaakt van berichten in De Graafschap-Bode (bestaat niet meer), Het Vaderland (Tijschrift voor Godsdienst en Politiek, bestaat ook niet meer, was soort Staatscourant), Telegraaf, Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant

-        Archief van Heuvel (nog lang niet volledig bestudeerd)

We zijn nog steeds op zoek naar originele krantenartikelen, boekjes of verhalen over/van Heuvel. Mocht u wat ter beschikking willen stellen (om te digitaliseren) dan kunt u contact met ons opnemen via knop ‘Contact’.

 

datum

wat

Opmerkingen/verwijzing

 

1864,
5 augustus

Hendrik Willem Heuvel wordt geboren op de boerderij ‘Blauwhand’ in de buurtschap Oolde bij Laren (Gld). Hij wordt vernoemd naar zijn grootvader H.W. Koelman

In eerste verhaal van OAB (januari) wordt Oolde beschreven


1870

Bezoekt de lagere school in Laren, waar F.D.H. Postel hoofd is

Zie zijn beschrijving van F.D.H. Postel (gepubliceerd in Almanak voor de Achterhoek en Schipbeekdal, De Tijdstroom, Lochem 1928)

 

1875,
1 april

Gaat naar de Franse school in Laren

 

 

1878,
1 mei-31 jan. ‘81

Verlaat school en gaat als knecht werken op de boerderij van zijn vader

Was niet echt succes, blijkt dat hij niet voor dit werk in de wieg is gelegd. Wordt besloten dat hij dominee zal worden

 

1880, september

Hendrik verblijft in deze maand enige dagen op ‘Ruimzicht’ te Doetinchem

Heimwee doet Hendrik terugkeren naar Oolde, met de pijnlijke boodschap van Ds. Van Dijk, rector van ‘Ruimzicht’ “Wie zijn

Zie verder over deze periode artikel Derk Jansen, op deze website onder ‘Artikelen studiegroep’.

Dan besloten om het onderwijs in te gaan.

collectie Heuvel 18 Blauwhand foto Hoetink kopie

1881,
31 januari,

10 mei

Wordt kwekeling bij meester Postel

Wordt toegelaten op de Normaalschool in Zutphen

 


1882,
11 en 12 september,

1 november

Legt met succes het examen voor (hulp) onderwijzer af


Onderwijzer te Laren

Beschrijving van zijn woning in Laren, de oude pastorie, in


1883,
23 maart

Doet belijdenis

 

 

1886, augustus

Krijgt lessen van P.Kat Pzn ter voorbereiding op het hoofdakte-examen

 

 

1887,
29-30 juli

Legt dit examen met succes af

 


1888

Publiceert voor het eerst in de Lochemse Courant

Met het artikel ‘Over de sterren’. Daarna volgen in ’89 en ’90 nog twee artikelen ‘Boschcultuur’ en ‘Larense Kermis’

 

 

Sollicitatie Noordijk

 


Graafschap Bode, 13-8-1888

1890,
29-30 augustus

 

Slaagt te Wageningen voor het examen Landbouwkunde

 

 


2 september

Benoemd tot hoofd der school in Gelselaar

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Sollicitatie Brinkheurne

Blijkt in dezelfde tijd ook gesolliciteerd te hebben naar school in Brinkheurne (Winterswijk)


Nieuws van den Dag, 4-8-1890

 

 

 

 


1891,  29 november

Huwelijk met Derkje Wesseldijk

 

Behaalt akte Gymnastiek

 


De Tijd, 22-10-1891

1892, 17 september

 

 

 

 

 

 

17 oktober

Geboorte van hun zoon Johan

 

 

 

 

 

 

Begin eerste Landbouwcursus


 

 

  


1894,

Wordt secretaris van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, afdeling Borculo

 

 

1896, juli

 

 

 

september

 

oktober

Sollicitatie Epe

 

 

 

Zijn aardrijkskundige methode ‘De wijde, wijde wereld’ wordt uitgegeven

De Bijzondere Normaallessen beginnen

 

 

 

 

Zie Heuvel’s werk


Telegraaf, 29-7-1896

1898,
2 oktober

 

 

 

 

 

Geboorte dochter Dina

 

 

Sollicitatie hoofd der school Zevenhuizen (Apeldoorn)

 

 


1900,

‘De kinderen van het land. Een natuurlijke geschiedenis van het jaar’ verschijnt in 2 delen bij J.B. Wolters in Groningen

 

 

1901,
1 oktober

Begin met feuilleton ‘Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek’

Wordt hoofd van de school in Borculo

 


1902,
17 maart

‘Oud-Gelselaar’ verschijnt

 

 

1903, juni

 

 

 

9 augustus

‘Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek’ verschijnt in boekvorm bij J.H. Scheen in Lochem


Geboorte van hun tweede zoon en derde kind Hendrik

 

 

1904,
3 januari

 

28 juni

Wordt diaken aan de Ned.Herv. Kerk van Borculo


Wordt bestuurslid van het Leesgezelschap in Borculo

Werkt aan ‘Volksgeloof en Volksleven’

 

 

Zie zijn herdenkingsrede bij het 100 jarig bestaan van dit Leesgezelschap (december 1924)


1905, 31 december

Eerste deel van ‘Volksgeloof en Volksleven’ voltooid

 

 

1906,
5-7 juni

 

      
juli

 

 

 

 

 

 

 

 


9  september

Volgt lessen aan de Landbouw (hoge) school te Wageningen

 

Medeoprichter ‘Borculo Vooruit’

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt lid van de ‘Geheelonthoudersvereni-ging’

 

 


Graafschap-Bode 25-7-1906

1907, vanaf 19 mei

Voorlezer in de kerk

 

En wordt herkozen tot commissaris van de Volksbibliotheek

 


1908, vanaf 10 mei

Geeft les aan Zondagsschool

Niet benoemd aan Rijksnormaalschool Winterswijk (1890??)

 

 

1909,
11 juni

 
9 0ktober

Het boek ‘Volksgeloof en Volksleven’ verschijnt bij W.J. Thieme, Zutphen

Geboorte van derde zoon en vierde kind Gerrit

Het boekje ‘Een vijand van Stad en Land’ verschijnt bij J.H. Scheen, Lochem

 


1911,
12 januari

 

3 juni

14 november

Het Volkshuis wordt gekocht door Geheelonthouders-vereniging en

geopend en

wordt daarin een leeszaal gevestigd

 


1912, februari

Heuvel betrekt nieuw huis n nieuwe school

 

 

1913,

Eerste ontmoeting met Hilbrandt Boschma en de volkskundige D.J. van der Ven

 


1914, 9 november e.v.

Geeft cursus bemesting op het Leo-Gesticht in Borculo

 

 

1915, 
8 november e.v.

 

 

 

 

 

29 aug.

Geeft weer cursus bemesting op het Leo-Gesticht in Borculo

Heuvel wordt voorzitter Anti-oorlogsraad in Borculo

 

 

 

25 jaar in dienst gemeente Borculo en op 1 november herdacht

 


Graafschap-Bode 27-8-1915


1916,
17 april

 

 

18 november

Eerste gids geschreven in opdracht van Misset Uitgeverij Doetinchem ‘Gids voor de Berkelstreek’ wordt uitgegeven

 Ontmoeting met H.Odink

Wanneer eerste contact en via wie aan contact Misset gekomen?


1917,
24 februari13 september

 

Gerrit Velderman wordt 80 jaar

 

Met Hildebrandt Boschma op de Wildenborch

 

 

 

 

Gids voor Neede verschijnt

 


Heuvel, Velderman en Krebbers

1918,
4 mei

Onthulling monument Velderman in Terborg

 

‘Gids voor Twente’ verschijnt bij Misset Uitgeverij Doetinchem

Gids voor Eibergen is voltooid en ook artikel ‘Willem Sluyter van Eibergen’ (7 november). Artikel over Jan Luyken op 21 december van dit jaar voltooid


Lees inhoud, pag 1, pag 2

Fotograaf met wie Heuvel veel werkte

1919,
8 maart-6 april

5-26 juli


27-28/8 en 2/9

vanaf 8 dec

Heuvel volgt cursus over theosofie


Heuvel volgt cursus van dr.Sirks te Zutphen

Volgt Woodbrook cursus in Barchem

Start filosofie avonden

artikel ‘Willem Sluyter van Eibergen’ verschijnt op 16 mei

 

1920,
1 mei

Benoemd tot ‘berichtgever’ voor Monumentenzorg

 

 

‘Gids voor Eibergen en Groenlo’ verschijnt bij Misset Uitgeverij Doetinchem

In het januari nummer van tijdschrift De Tijdspiegel verschijnt artikel over Jan Luyken.


Het Vaderland, 10-1-1920

1921, februari

 

 
september
en 11 november

Lezingen over ‘Wonderland der Ziel’ (Rekken)

 

 

 

‘Licht over de Graven’ verschijnt bij Wink in Zalt-Bommel

Deze lezing is voor het eerst gepubliceerd in het boek van Derk Jansen, ‘Heuvel hervonden’, uitgegeven door Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem 2009.Stukken van ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven’ verschijnen in ‘Vragen van den Dag’

 

1924, mei

 

 

 

 

 


5 augustus

 

22 augustus


4 september

 

december

Openingswoord bijeenkomst Vrijzinnig Hervormden

 

 

 

 

 
Heuvel 60e verjaardag

 

Wordt kerkvoogdWordt president-kerkvoogd

 

100 jarig bestaan van Leesgezelschap Borculo. Heuvel houdt herdenkingsrede

 

 

 

 

 

 

 

Aantekening: “Ik ben gelukkig geweest”.

 

Gepubliceerd in Archief 3 van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap en de Heuvelstichting (pag.353)


Graafschap Bode 23-5-1924


1925,
7 maart

 

 

 
10 augustus

 

 
13 september27 september

 

 

1925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1925

Opstel over J.H. Kolkman ‘Een aantrekkelijk type van Achterhoeksche vroomheid’ verschijnt in ‘Vragen van den Dag’

 

Cycloon treft Borculo. Heuvel betrokken bij allerlei activiteiten ter leniging van de nood en later de opbouw

Met H.Odink naar de Barchemse bergen


Met H.Boschma naar de Rijkenbarg (’s avonds)
Lezing bij Woodbrookers in inBarchem ‘Verscheidenheid van geloof in de Achterhoek’

Oprichting Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brief van Heuvel met aankondiging verschijning OAB

Opgenomen in verzamelbundel ‘Uit den Achterhoek, Schetsen van Land en Volk’ 1928

 

Schrijft verschillende artikelen over deze ramp (gepubliceerd in o.a. Lochemse Courant en ‘De Branding’ Utrecht). Zie overzicht van zijn werk.

 

 

Op 21 november dezelfde lezing in Eibergen

In krantenbericht lezing al in juni??

 

 


 


Nieuwe Rotterdamse Courant, 8-6-1925


Algemeen Handelsblad, 22-9-1925

 


Graafschap-Bode 5-8-1925

1926,
10 mei

Overlijden Heuvel na een kort ziekbed 

 

 


Graafschap-Bode 18-5-1926 

1927 Oud Achterhoeksch boerenleven