Verslag van de vijfde bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 5 april 2014

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), André van Gessel, Henk Harmsen, Arend Heideman, Wim van Heugten, Henk Krosenbrink, Lex Schaars.

Afwezig: Ben van Dijk, Dineke Hek, Gerrit Heuvel, Johan Onstenk.  Na enkele beschouwingen c.q. filosofieën over het Odink- jaar volgt de 

  1. Opening, René opent de vergadering en heet allen welkom.

  2. Vaststelling agenda. De voorgestelde agenda zal worden gevolgd.
  3. Vaststelling verslag d.d. 22 februari 2014. Het verslag wordt zonder wijzigingen en onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

Lees meer

Verslag van de vierde van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 22 februari 2014

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), Dieneke Hek, Gerrit Heuvel, Arend Heideman, Henk Krosenbrink, André van Gessel, Henk Harmsen.

Afwezig: Ben van Dijk, Wim van Heugten, Johan Onstenk, Lex Schaars.

  1. Opening, René opent de vergadering, spreekt een woord van welkom en complimenteert het gezelschap – in navolging van een eerdere opmerking van Lex -  dat er in de vorige vergadering een voorlopige vorm en inhoud aan het Symposium gegeven kon worden.

  2. Vaststelling van de agenda. De voorliggende agenda wordt gehandhaafd.

Lees meer

Verslag van de eerste bijeenkomst van de ‘Studiekring Hendrik Willem Heuvel’ d.d. 11 mei 2013 te Borculo (Lebbenbrugge)

Aanwezig: Arend Heideman; Dineke Hek; Gerrit Heuvel; Henk Harmsen; Lex Schaars; Henk Krosenbrink; Johan Onstenk; Derk Jansen.

1. Derk – zowel interim-voorzitter als interim-secretaris, heet eenieder welkom en spreekt zijn dankbaarheid uit voor de aanwezigheid van de leden, hoopt op inspirerende bijeenkomsten waarvan de neerslag Heuvel de plaats geeft waar hij recht op heeft. Geldt zowel voor Heuvel in de context van zijn tijd als de Heuvel anno 2013.

Lees meer

Verslag van de derde bijeenkomst Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 11 januari 2014.

Aanwezig: René Nijhof, Ben van Dijk, Lex Schaars, Henk Harmsen, André van Gessel, Derk Jansen, Dineke Hek, Arend Heideman.

Afwezig (m.k.): Henk Krosenbrink, Gerrit Heuvel, Johan Onstenk, Wim van Heugten. 

  1. Opening, René opent de vergadering en heet allen welkom. Hij benoemt het doel van de vergadering: Symposium op 4 oktober 2014, ja/nee?

  2. Vaststelling agenda. Er worden geen – inhoudelijke – punten toegevoegd.

Lees meer

Verslag van de tweede bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel op 19 oktober 2013 op De Lebbenbrugge.

Aanwezig: Ben van Dijk, André van Gessel, Henk Harmsen, Arend Heideman, Dineke Hek, Wim van Heugten, Gerrit Heuvel, Derk Jansen, Henk Krosenbrink, René Nijhof, Johan Onstenk, Lex Schaars. Afwezig: Femia Siero (m.k.)

  1.  René opent de vergadering en spreekt een warm woord van welkom. Hij nodigt eenieder uit nog eens iets te zeggen over zijn betrokkenheid bij Heuvel, zie ook het verslag van 11 mei 2013, punt.

Lees meer

  • 1
  • 2