11 juni 2016

Verslag twaalfde bijeenkomst Studiekring Heuvel/werkgroep Laren  11 juni 2016, Lebbenbrugge

Aanwezig René Nijhof, Leo van Dijk, Ben Wagenvoort, Tonnie Roeterdink, Henk Harmsen.

Overige leden afgemeld.

 

Leo wijst erop dat in de notulen zijn naam met een W is gespeld.

 

Leo/Ben: eind dit jaar verschijnt het boek over Odink.

 

Ben: in een artikel uit 1925 van een wandeling van Heuvel en Krebbers staan mooie bespiegelingen. Het zou in een of ander onderwijsblad kunnen hebben gestaan. Wie weet er meer?

 

-Dhr. Viersen van landgoed Het Enzerinck heeft veel belangstelling voor het authentieke Krebbers-materiaal van Arend.

 

Bundel:

Van enkele medewerkers aan de bundel worden nog hun bijdragen verwacht.

 

René: met artikel van Ben van Dijk hebben we nu in de bundel zowel Borculo als Laren en Gelselaar afgedekt. Een kaartje laten maken bij artikel Arend wandeling Gelselaar?

 

Henk: de bestandsgrootte van de ingeleverde illustraties verschilt sterk. Voor de drukker moeten er losse jpeg's van voldoende bestandsgrootte/dpi zijn. Uit zelf opgemaakte teksten moeten de opmaakcodes weer worden weggehaald, omdat ze anders in de platte tekst blijven rondspoken.

 

In de bundel ontbreken nog portretten van pastoor Dillmann in Borculo en rector Braakhuis van het LEO-Gesticht. Wie heeft er iets van?

 

Willen degenen die bezwaar hebben tegen de omzetting van Heuvel-citaten in de WALD-spelling dat zo gauw mogelijk per persoon kenbaar maken? De WALD-spelling blijft mijn voorkeur (Henk). Er wordt naar een oplossing gezocht.

 

Henk stelt voor beschikbare illustraties, waar dat mogelijk is, over de bundel te verdelen.

 

-Korte levensbeschrijvingen van auteurs voor de bundel opnemen. Van Laren zijn ze er al. Graag de andere nog even toesturen, met name m.b.t. de eigen relatie tot het gekozen onderwerp.  

 

René Nijhof: Een globaal genealogisch overzicht van de Heuvelfamilie in enkele generaties toevoegen. Waar kan dit het beste staan? Johan van Rijn, Dineke Hek, Ben Wagenvoort.

 

Besproken worden de bijdragen van Aart Eerland, Ben Wagenvoort/werkgroep Laren, André van Gessel, Ben van Dijk, Henk Harmsen, Frederiek Eggink, Johan van Rhijn. Opmerkingen zo snel mogelijk naar de auteurs svp.  

 

De definitieve einddatum voor de persklare inlevering is 1 juli. 

 

Stichting

Vrij uitvoerig werden opnieuw de voor- en nadelen van de stichtingsvorm besproken. In veel gevallen kunnen we terugvallen op de bestaande Heuvelstichting. Besloten is het onderwerp voorlopig te ''parkeren'' tot het moment waarop het voor verkrijgen van subsidie nodig is dat er een eigen stichting komt.

 

De volgende vergadering is 27 augustus 13.30 uur.