26 september 2015

Verslag van de tiende bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel. (De Lebbenbrugge). 26 september 2015

Derk Jansen zit ditmaal de vergadering voor, bij afwezigheid van René Nijhof. Hij staat stil bij het overlijden van onze zeer verdienstelijke Henk Krosenbrink (18 juni).
Daarna excuseert hij degenen die voor deze middag hebben moeten afzeggen.

Aanwezig zijn Henk Harmsen, Arend Heideman, Dineke Hek, Derk Jansen, Lex Schaars en Tonny Roeterdink (van de Larense Heuvelwerkgroep).

-Gesproken wordt over de plannen voor een manifestatie op 10 mei 2016 van de Larense werkgroep. Wat gebeurt met de teksten van enkele lezingen die daar worden uitgesproken? Zijn ze al in de maak en wellicht ook voor de bundel te gebruiken? (Derk)

-Gerda Stokreef-Braakman brengt het tweede boek uit, met o.a. de stamhuizen van de Heuvelfamilie en een beschrijving van de gemeenschap Oolde, verschijning in 2017 (Tonny).

-Zijn de diverse fietsroutes met Heuvel-elementen met elkaar te verbinden? (Arend)

-Kunnen we samen komen tot een alles omvattende index op OAB en het verdere werk van Heuvel? (Tonny)

-Leendert van Prooije enkele vragen ter beantwoording per email toesturen, nu hij op afzienbare termijn gaan kans ziet zelf een bijdrage te leveren? Vragen bijv. m.t.t. boerenhuizen die met HWH verband houden, feitelijkheid van Heuvel's boerderijbeschrijvingen en wat bekend is van diens opvattingen over het fenomeen openluchtmuseum (Henk, Derk).

-Streefdatum inlevering teksten voor bundel 1 november. Samenstellen van een redactie. René Nijhof zal zich met de financiën m.b.t. de uitgave bezighouden (Derk).

-Heuvel en het landbouwonderwijs is nog een mogelijk thema, evenals zijn rol bij de totstandkoming van een plaatselijke zuivelfabriek. Over dit laatste kenner Jos Lankveld te raadplegen (Lex). Is Heuvel en de fotografie, i.c. zijn samenwerking met fotografen, ook een mogelijk later onderwerp? (Henk). Idem Heuvel en de Woodbrookers met name in Barchem (Derk), evenzo Heuvel/Andersen/Grimm/Velderman (Derk). Heuvel en de Fijnen (Arend).

-Dineke maakt inleiding bij verhaal van Heuvel over het onderwijs. Oude spelling alleen in korte stukjes handhaven, lagere stukken omzetten.

-Kan Ben van Dijk bij Johan Onstenk informatie vragen over het dagelijks en huiselijk leven van Heuvel en zijn gezin? Het is van belang dit nu op te tekenen (Arend).

-De overige artikelen voor de bundel zijn even kort aangestipt.

-Tonny vertelt over het manuscript 'De Hof van Eden', dat is uitgetypt. Het is een (sterk) geromantiseerde vroege jeugdbeschrijving, jaartal nog onbekend. Het manuscript kan ons veel vertellen over het schrijverschap van Heuvel. Wat ermee gaat gebeuren is nog niet bekend.

-Site: lof voor André c.s. Links en illustraties nog toe te voegen. Link bijv. naar oude krantenartikelen van HWH in de zoekmachine Delpher (Henk). Op de site hoeft voor ons niet de motivatie van ieder waarom hij/zij bij de studiegroep is (Arend). Video van wandeling Gelselaar kan er ook op (Arend).

-Dineke heeft een nieuw mailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en het oude vervalt.

-Tonny Roeterdink spreekt de bereidheid uit vaker naar de vergaderingen van de studiegroep te komen.Hij is zeer welkom. Tonny; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volgende vergadering in principe op 9 januari 2016, reservedatum 16 januari.

Nog aantal aanvullende opmerkingen Derk Jansen

1. als ik het wel heb is de manifestatie te Laren op 7 mei.

2. daar spreekt ook Aad Eerland, over de poëzie van Heuvel. Hij bereidt tevens een dichtbundel over Heuvel voor en is genegen een bijdrage te leveren aan ons boek over/van Heuvel. Daartoe neemt hij volgens Tonny, het medium in deze deze berichtgeving, nog contact met mij op. Dit houdt overigens niet in, dat ik mij bij deze(n) afficheer als eindredacteur van het boek! De bijdrage van Johan van Rhijn komt wellicht ook beschikbaar? Henk ontwierp een brief voor Van Prooije, die zend ik door. We willen (nisi fallor) de bundel in november 2016 laten verschijnen; inleveren van de kopy dan omstreeks i juli. Wellicht wil Ben van Dijk informeren, of wij op 9 januari terecht kunnen op/in De Lebbenbrugge.

En nog nagekomen bericht rond stand van zaken boek (mail van Derk 15-10-2015)

ik heb contact opgenomen met Jos Lankveld met de vraag of hij een artikel kon leveren over Heuvel en het landbouwonderwijs c.q. Heuvel en de ontwikkeling van bij voorbeeld de melkfabrieken in de Achterhoek. In de officiële bescheiden (bronnen als de verslagen van de Gelderse Maatschappij voor/van Landbouw) dienaangaande is hij Heuvel niet tegengekomen, m.a.w. dat artikel komt niet. Voorzichtig wees ik hem op mijn boek de pagina’s 36-41.

Op 3 oktober mailde ik met Van Prooije: verslag van Henk, omrankt met een aantal vragen mijnerzijds, nog geen reactie.

Hoe is de stand van zaken nu?

Toegezegd zijn – ik hoop maar, dat die definitief zijn:

Woord vooraf (René)

Inleiding (Redactie)

Het Borculo van meester Heuvel (Ben van Dijk)

Sleutelfiguren uit OAB (Ben Wagenvoort)

Meester Heuvel en het dialect (Lex Schaars)

De wereld van Heuvel volgens de fotograaf Hoetink (Arend Heideman)

Heuvel en zijn uitgevers (...) (André van Gessel, maar die heeft met de site voorshands voldoende bezigheden, naar het mij lijkt)

Heuvel en de rooms-katholieke kerk (Henk Harmsen)

‘In ruimer kring’; de filosoof Gustav Theodor Fechner en meester Heuvel. (Derk Jansen)

Hof van Eden. Achtergronden van OAB (Tonny Roeterdink)

Heuvel over het onderwijs te Gelselaar. (Autogram met een inleiding van Dineke Hek)

Het goddelijk archief – de wonderen van het heelal –. (Autogram met een inleiding van Derk Jansen)

Een drietal medewerkers aan de Heuveldag te Laren ( 7 mei 2016) heeft een bijdrage toegezegd.

Poëzie en Heuvel (Aad Eerland)

Heuvel en de lenen (?) (Johan van Rhijn)

Muziek en liederen rondom Heuvel (Frederiek Eggink)

DEZE TITELS ZIJN EVENALS DE VOORGAANDE ZEER VOORLOPIG.

Op de eerstvolgende vergadering (9 of 16 januari) is het verstandig over te gaan tot de benoeming van een redactie.

De verhouding tussen origineel werk en onuitgegeven werk is wat onevenwichtig. Misschien kunnen we fragmenten uit het Dagboek opnemen, als teaser; we willen aandacht voor Heuvel genereren! Des te meer onderzoekers en geïnteresseerden, des te beter. Wellicht kan een beredeneerde beschrijving van het archief daartoe bijdragen. Zou een medewerker van het ECAL dat kunnen/willen doen?

Opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande zijn zeer welkom!