30 augustus 2014

Verslag van de zevende bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel. (De Lebbenbrugge). 30 augustus 2014.

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), André van Gessel, Henk Harmsen, Arend Heideman, Lex Schaars.

Afwezig (m.k): Ben van Dijk, Dineke Hek, Wim van Heugten, Gerrit Heuvel, Henk Krosenbrink, Johan Onstenk.

Preliminair: Het Jaarboek Achterhoek en Liemers wordt op 6 november gepresenteerd in de PKN-kerk van Laren. In de vergadering gaan stemmen op om Ben Wagenvoort (Heuvelwerkgroep Laren) bij en voor die presentatie uit te nodigen. Hij kan dan o.a. een verhaal vertellen over een amourette van Heuvel. René neemt hierover contact op met Femia Siero. Henk H. is geïntrigeerd door Heuvels omgang met de werkelijkheid. Een aantal voorbeelden op dit vlak wordt besproken – Moorddiek. Is er sprake van dichterlijke vrijheid en waarom hanteert hij die? Henk H. broedt wellicht op een artikel  hierover.

  1. Opening, Lex wordt gecomplimenteerd vanwege zijn activiteiten m.b.t. het verwerven van de subsidie van € 700,00. De deelnemersprijs van € 15,00 wordt heel schappelijk geacht.

  2. Vaststelling agenda: geen bijzonderheden.
  3. Verslag van de vergadering d.d. 5 juli. René geeft een toelichting op de zogenoemde onvrede bij sommigen met betrekking tot het misnoegen (?) over de inhoud van het komende Jaarboek. ‘Muralts decoratievoorstel’ werd afgebrand door de Commissaris van de Koningin baron Van Heemstra. Halverwege blad 2 moet ander ‘andere’ zijn. Naar aanleiding van het verslag komt het onderwerp propaganda aan de orde. De geëigende gremia als Erfgoedcentrum en Vrienden hebben hun werk gedaan, maar er moeten nog andere benaderd worden. Derk wordt verzocht uitnodigingen te versturen naar: Heuvelstichting; Steenbergen Stichting, redactie Jaarboek, Erfgoedcentrum, dialectverenigingen, PKN-kerk Laren, historische verenigingen (Borculo, Laren, Lochem, Neede, Ruurlo, Eibergen, Beltrum, Gelselaar (dank zij Arend heeft een viertal – bestuurs – leden zich aangemeld). Aanwezige leden van de studiekring bezorgen Derk de nodige adressen. Ook de Van der Lugtstichting zal benaderd worden. (secr. Henk Graven te Lochem). Henk H. en Arend ontfermen zich over de benadering van de diverse media: Stentor, Gelderlander, Huis aan huis-bladen, regionale zenders, Berkelland FM, Achterhoek FM.
  4. 4 oktober – symposium. Derk zal functioneren als ‘ontvangstcomité’ en er voor zorgen, dat de deelnemers aan de wandeling een gepaste snelheid aanhouden, opdat er zo weinig mogelijk tijdsoverschrijding zij. Gerrit en Lex administreren en innen de deelnemerskosten. Derk draagt zorg voor de noodzakelijke gegevens als naamlijsten e.d. Ben zal zorg dragen voor de technische details (beamer, geluidsinstallatie), Arend informeert (bi) hem. Het ontwerp van Arends korte wandeling door Gelselaar ziet er veelbelovend uit. Lieux de mémoire à la Heuvèl! André musiceert in de pauze. Wim van Heugten wordt gevraagd de belangstelling van niet-geabonneerden op het Jaarboek vast te (laten) leggen. André zorgt voor de badges van de leden van de Studiekring. De inventarisatie van de stand van zaken omtrent lezingen en artikelen leveren nauwelijks nieuwe gezichtspunten op. Henk H. zal zijn verhaal in dialect houden; heeft er vertrouwen in dat het zo zeker zal ‘landen’; Derk vraagt Dineke om, zo mogelijk, de in het verslag gemaakte opmerkingen over haar artikel/lezing te verwerken. Florijn is geregeld. Wellicht kunnen we overwegen in de toekomst ook gedrukte uitnodigingen te verzenden, geeft cachet en prestige.
  5. Na het symposium. Punt 4 van de Groslijst: Muralts decoratievoorstel kan vervallen. Aanvullingen: Heuvel als drankbestrijder (sedert wanneer, waarom en waardoor; overgang Gelselaar – Borculo, van liberale lucht naar sociale situaties, van platteland naar land-stad.) Heuvel en Rosegger, maar dan ook Heuvel en Klaus Groth (Ut min Jongensparadies); Heuvel en de museumgedachte; de persoonlijkheid van Heuvel (wie was hij, vorm en vent, beeld en zelfbeeld; zijn typologie; ontwikkelingspsychologieën in de stijl van Gerard Heymans en Charlotte Bühler. De naam van de heer Derkien wordt genoemd; wellicht moet hij geïnterviewd worden; Heuvel en het landschap is ook een boeiend onderwerp.
  6. Wat verder ter tafel komt. Geen bijzonderheden.