De jonge Heuvel

De jonge Hendrik Willem Heuvel op ‘Ruimzicht’ te Doetinchem.

door Derk Jansen

In Heuvels archief bevinden zich vijf Dagboeken, die alle de titel Ter Herinnering dragen. Het eerste, dat tot 31 december 1899 loopt, bevat voor het jaar 1880 onder ander de volgende notities: ‘26 Aug (Dond.) Examen in Doetinchem’ ‘7 – 9 (Dinsd. tot Donderd) in Doetinchem’.
Met ‘Doetinchem’ wordt hier bedoeld de vooropleiding op ‘Ruimzicht’ ten behoeve van de studie theologie; in 1868 opgericht door de Friese predikant J.M. van Dijk. Uit de twee notities kunnen we afleiden, dat de jeugdige Hendrik Willem op dinsdag 7 september 1880 zijn studie op ‘Ruimzicht’ begon en twee dagen later al weer vertrok (donderdag 9 september 1880).

Lees meer

Ds. Frits Reitsma

Ds. Frits Reitsma en Hendrik Willem Heuvel.

door Derk Jansen

In deel I van het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (1978) wordt een kort lemma gewijd aan ds. Frits Reitsma (1876-1918). Zijn predikantschap in het Friese Noordwolde van 1903- 1910, waar hij een van de medeoprichters van de bekende Rietvlechtschool werd, komt aan de orde, evenals zijn functioneren in Drachten van 1912-1918.
De auteur van het lemma, dr. J.J. Kalma, vermeldt met nadruk, dat Reitsma streefde naar samenwerking tussen orthodoxie en vrijzinnigheid. In het bovenstaande ontbreekt het jaar 1911; toen stond Reitsma te Borculo en raakte hij bevriend met Heuvel. Het lemma geeft niets over dat ene jaar te Borculo, maar aan de hand van Heuvels dagboeken kunnen we die periode nu inkleuren. Op zaterdag 19 november 1910 was Heuvel met zijn collega-kerkenraadslid L. Temmink naar het Friese Noordwolde gereisd om met Reitsma te spreken. Uit het dagboek deel IV, die de jaren 1904-1912 beslaan, wordt niet duidelijk of Heuvel en Temmink ook een preek van Reitsma beluisterden, want de vermelding: ’spreekt i. schemer i.d. kerk’ is daarvoor te summier.

Lees meer

Heuvel en Velderman

 

Hendrik Willem Heuvel (1864-1926) en Gerrit Velderman (1837-1917).

De verschijning van deze bijdrage – ik zeg het wat tongue in cheek - had misschien beter nog tot 2017 kunnen wachten, want de Achterhoek zal dan ongetwijfeld herdenken dat de bekende schrijver Gerrit Velderman  honderd jaren daarvoor  in het ziekenhuis van Terborg overleed (4 mei 1917). Op deze plaats gaat het echter niet zozeer over Velderman, maar over meester Heuvel die ettelijke malen in het openbaar de loftrompet heeft gestoken over Velderman, internationaal geroemd als vertaler van de werken van Fritz Reuter, Hans Christian Andersen en de gebroeders Grimm. Velderman werd op

Lees meer

  • 1
  • 2