Inleiding

Op dit deel van de website zijn een aantal artikelen geplaatst die door de leden van de studiekring zijn geschreven en nog niet zijn gepubliceerd. 


 


U vindt hier vier artikelen van de hand van de secretaris Derk Jansen.

In: ‘Meester Heuvel leest . . . en wordt gelezen!’ zien we hoe intensief hij las; non-fictie veelal. Centraal staat in de eerste bijdrage het boek ‘Helmut Harringa’ van de Duitse jurist Herman Popert. Deze in 1910 verschenen ‘onthoudersroman’ moest Heuvel natuurlijk lezen, want als auteur van de anti-alcohol brochure ‘Een vijand van Stad en Land’ uit 1909 had hij, ook landelijk, laten zien hoe het kwaad van het alcoholmisbruik woekerde. Helmut Harringa werd vertaald en uitgegeven door de jeugdige Amersfoortse uitgever Arie Gerrit Schoonderbeek; het werd meteen een groot succes. Ook op Schoonderbeek maakte het boek een onuitwisbare indruk.

Lees meer

Recensie Heuvelboek

Recensie Heuvelboek

Lees meer

Uit de Dagboeken van meester Hendrik Willem Heuvel

Derk Jansen

Uit de Dagboeken van meester Hendrik Willem Heuvel. (Onze Jaren. Ter Herinnering deel V) 

Woensdag 9 december (1925): 

9 Wo. dooi – 12 za. n(amiddag) bij Carel Schaars (beter m. rheum): veel oudheden ontdekt – mijn hoesten weinig beter – Boek van Dr. Waterink: Bij ons (…)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bij ons, in t’ land der Saksers. 

Achterhoekse auteurs doorbreken een grens.

 

Lees meer

Onze jaren

TWEE VRIENDEN

Contacten, ontmoetingen, wandelingen e.d. tussen/met meester H.W. Heuvel en Hilbrandt Boschma, de evangelist van Ruurlo.

UIT: deel V van de Dagboeken van meester H.W. Heuvel. Titel Onze jaren. Ter herinnering 1 januari 1913 – 22 april 1926.

Zie voor Boschma o.a.  Aad Schravesande: ‘Hilbrandt Boschma’ in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme IV, 41 – 43;  Derk Jansen: ‘Zowel pelgrim als harpenaar. Uit het leven van Hilbrandt Boschma: de evangelist van Ruurlo, in Bijdragen en mededelingen Gelre 2004. Historisch jaarboek voor Gelderland deel xcv, 227 – 252

Lees meer

ds. Reitsma van C.Klok

Hierbij een artikel van de heer Carol Klok over Heuvels vriend ds. Frits Reitsma, dat mooi aansluit bij het al eerder geplaatste artikel van Derk Jansen over Reitsma en Heuvel.  

Carol Klok

  1. REITSMA VAN NOORDWOOLDE, EEN HUDER ZONDER SCHAOPEN

Oflopen winter was et honderd jaor leden dat de domenee en schriever Frits Reitsma (1876-1918), nao een kot en heftig lieden, in Drachten uut de tied raekte. Hi’j wodde mar 41 jaor oold. Reitsma was van 1903 tot 1911 hervormd predikaant in Noordwoolde. De  arbeidersmeensken daor weren allienig deur de erbarmlike omstanigheden waorin zi’j leefden et geleuf an God hielemaole verleuren. Reitsma kon d’r dan ok mar weinig meer wezen as een soortement zielehuder zonder schaopen. In Noordwoolde begon hi’j mit zien schrieveri’j. Eerst verscheen van zien haand godsdienstig wark, laeter ok een antal kienderboeken.

 

Lees meer

Boschma

Zowel pelgrim als harpenaar.

Uit het leven van Hilbrandt Boschma: de evangelist van Ruurlo.

door Derk Jansen

Een man met ‘singuliere gaven’. Dat was Hilbrandt Boschma, ook wel genoemd: De evangelist van Ruurlo. Hij zag op 5 augustus 1869 het levenslicht in het Friese Kubaard, een dorpje gelegen tussen Bolsward en Leeuwarden, waar zijn vader een kleine boerderij bezat. Erg royaal zal hij het in zijn jeugd niet hebben gehad, want op latere leeftijd schrijft hij over de ‘armelijke omgeving’ waarin hij werd geboren

Lees meer

Meester Heuvel

Meester Heuvel leest… en wordt gelezen!

door Derk Jansen

Meester Hendrik Willem Heuvel (1864-1926), de Borculose hoofdonderwijzer die vooral bekendheid verwierf door zijn Oud-Achterhoeksch Boerenleven, was een groot lezer. In zijn Dagboeken noteerde hij trouw welke boeken hij onder ogen kreeg, beter nog, bestudeerde, want lichte kost was het meestal niet. Gemiddeld las hij zo’n vijf boeken per maand, althans in 1911, een jaar dat ik hier opzettelijk aan de orde stel. 
Wat las hij zoal in dat jaar? Boeken van Frederik van Eeden (Het Lied van Schijn en Wezen, Lioba), van Maurice Maeterlinck en Gustav Fechner (Nanna), van Annette von Droste-Hülshoff (Die Judenbuche); ook veel theologische werken, want in de maand maart verdiepte hij zich in de Nieuwtestamentische Evangeliën en nam hij de eerste 150 bladzijden van het Oude Testament door in de vertaling van de Leidse hoogleraar H. Oort en de remonstrantse predikant Is. Hooykaas. Ontspanningsliteratuur was het bepaald niet en als er al sprake is van het lezen van een roman, dan was het veelal een verhaal met een boodschap, tendensliteratuur dus.

Lees meer

  • 1
  • 2